68 323 77 77

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prorock.net.pl.

 2. Administratorem danych osobowych jest PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o. , z siedzibą pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 22, 65-052 Zielona Góra , NIP: 929-175-60-19, REGON: 080076788.

 3. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail prorock.sklep@gmail.com lub numerem telefonu +48 68 323 77 77.

§2 Zakres zbieranych danych

 1. Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko,

  • Adres zamieszkania,

  • Adres dostawy,

  • Adres e-mail,

  • Numer telefonu,

  • Dane dotyczące płatności (w zależności od wybranej metody płatności).

§3 Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • Realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym,

  • Kontakt z Klientem w związku z realizacją zamówienia,

  • Prowadzenie konta Klienta (jeśli dotyczy),

  • Obsługa reklamacji i zwrotów,

  • Marketing bezpośredni własnych produktów i usług (za zgodą Klienta).

§4 Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient,

  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

§5 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane:

  • Podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów,

  • Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,

  • Podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz sklepu internetowego,

  • Podmiotom wspierającym działania marketingowe (za zgodą Klienta).

§6 Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,

  • Sprostowania danych osobowych,

  • Usunięcia danych osobowych,

  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • Przenoszenia danych osobowych,

  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 2. W celu realizacji powyższych praw, Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail prorock.sklep@gmail.com.

§7 Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta, dane są przechowywane do momentu wycofania zgody.

§8 Pliki cookies

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies w celu:

  • Umożliwienia prawidłowego działania sklepu,

  • Dostosowania sklepu do preferencji użytkowników,

  • Prowadzenia statystyk.

 2. Klient może zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

§9 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Zmiany będą publikowane na stronie sklepu internetowego www.prorock.net.pl.

 3. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach Polityki Prywatności poprzez e-mail (jeśli będą zarejestrowani w sklepie) lub poprzez komunikat na stronie sklepu.

Scroll to Top