68 323 77 77

Regulamin Sklepu Internetowego PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prorock.net.pl.

 2. Właścicielem sklepu jest PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o. , z siedzibą pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 22, 65-052 Zielona Góra , NIP: 929-175-60-19, REGON: 080076788.

 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +48 68 323 77 77 oraz adresem e-mail prorock.sklep@gmail.com

§2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym.

 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego, PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o..

 4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

§3 Zakupy w sklepie internetowym

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 3. W celu złożenia zamówienia, Klient musi dodać wybrane produkty do koszyka, wypełnić formularz zamówienia i dokonać płatności.

§4 Płatności

 1. Dostępne metody płatności to:

  • Przelew bankowy na konto: 24 1090 1535 0000 0001 4279 3200

  • Płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24

  • Płatność przy odbiorze (za pobraniem).

 2. Ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§5 Dostawa

 1. Dostawa towarów odbywa się na terenie Polski.

 2. Koszty dostawy są naliczane zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie sklepu.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie wysłane na adres e-mail prorock.sklep@gmail.com.

 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy.

 4. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeśli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Reklamacje można składać na adres e-mail prorock.sklep@gmail.com lub drogą pocztową na adres ul. Bolesława Chrobrego 22, 65-052 Zielona Góra.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady towaru oraz żądanie Klienta.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień i prowadzenia sklepu internetowego.

 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2024.


Polityka prywatności

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem www.prorock.net.pl/polityka-prywatnosci/.

Scroll to Top